Информация по теме «Линейная алгебра»

  • 8 марта 2018 в 23:00 | 1115 | Украина

    СОДЕРЖАНИЕ Матрицы и определители 1.1  Матрицы и операции над ними 1.2  Определители и их свойства 1.3  Обратная матрица Системы линейных алгебраических        уравнений 2.1  Основные понятия и        определения 2.2  Решение систем линейных        алгебраических уравнений        по формулам Крамера 2.3  Решение систем линейных        алгебраических уравнений        методом Гаусса (случай однозначной разрешимости)... далее

    Комментариев: 0

  • 14 января 2018 в 19:31 | 2197 | Украина

    В. В. Булдигін, І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Н. Р. Коновалова, Л. Б. Федоров ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Посібник охоплює матеріал з лінійної алгебри та аналітичної геометрії за програмами підготовки бакалаврів технічних спеціальностей НТУУ «КПІ». Систематизовані теоретичні відомості супроводжуються великою кількістю задач, прикладів, рисунків та схем і ілюструються прикладами економічного та технічного характеру. Основна змістовна частина... далее

    Комментариев: 0